ดาราสาวอินเดียสร้างสถิติ ไม่อ่านอีเมล์มากที่สุดกว่า 2 แสนฉบับ