ตร.ปปป.ลุยสอบเงินทอนวัด รอบสามอีก 25 วัด ส่วนใหญ่จ.พะเยา