เรือสินค้าชนเรือประมงกลางทะเลสัตหีบ ลูกเรือเสียชีวิต 4 คน