“นุสบา” นอนซม “ไวรัสโรตา” ทำพิษท้องเสียจนเข้าโรงพยาบาล