เผยพระรูปเจ้าหญิง "ชาร์ลอตต์" เสด็จไปโรงเรียนเตรียมอนุบาลวันแรก