หมอดูเขมรย้ำไม่ได้เรียกเงินชาวบ้านแค่พูดล้อเล่นระหว่างทำพิธี