วสท.เข้าประเมินโครงสร้างอาคารไฟไหม้ ยังไม่พบต้องรื้ออาคาร