รัฐบาล "มัลดีฟ" ประกาศกฏอัยการศึกควบคุมฝ่ายตรงข้าม