ช่วยนักศึกษาขับรถเก๋งตกคลอง ติดในรถลอยไปตามกระแสน้ำ