ค่ายผู้ลี้ภัยสงครามชาวไทใหญ่วิกฤต นานาชาติตัดความช่วยเหลือ