ตร.ป่าไม้ สั่งกำลังในพื้นที่ตรวจสอบบ้าน “เปรมชัย” ที่ภูเรือ