ติง “สรรเสริญ” ต่างชาติยกเลิกสร้างโรงไฟฟ้าจากถ่านหินแล้ว