วัยรุ่นฟิลิปปินส์ รวมตัวสร้างสถิติกลุ่มเรียนศิลปะใหญ่สุดในโลก