ปศุสัตว์แนะฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง พบ 55 จังหวัดมีพิษสุนัขบ้าระบาดเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ขณะนี้อยู่ในขั้นน่าเป็นห่วง เมื่อกรมปศุสัตว์เปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่ามีผู้เสียชีวิตจากเชื้อพิษสุนัขบ้าแล้ว 3 คน ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา โดยมี 13 จังหวัดอยู่ในขั้นน่าเป็นห่วง

TOP ประเด็นร้อน