“ทรัมป์”เดินหน้าผ่านร่างกม.ขึ้นภาษีเหล็ก-อลูมิเนียม