ชาวบ้านงง ป้ายบอกระยะทางกรมทางหลวง ยิ่งใกล้ยิ่งไกล