“เออร์ฟาน ข่าน” ดาราอินเดีย ตรวจพบเนื้องอกชนิดหายาก