“ฟ้า” คนสนิทครูปรีชาฟ้องกลับ “ฐิติราช” ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ-กักขังผู้อื่น