กรมศิลป์ฯ เตือน “ออเจ้า” ชมโบราณสถาน ทำตามกฏ ไม่ปีนป่าย