“คณะโบราณคดี” ฟีเวอร์ “รองคณบดี” เตือนอาจไม่ “โรแมนติก” เหมือนในละคร