“แอร์ ไชนา” ลงจอดฉุกเฉินหลังผู้โดยสารจี้พนักงานบนเครื่อง