“เซาท์เวสต์ แอร์ไลน์ส” ยกเลิก 40 เที่ยวบิน ตรวจสอบเครื่องยนต์