แพทย์รามาฯ เผยรักษาโรคธาลัสซีเมียหายขาดครั้งแรกของโลก


แพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี เผยรักษาโรคธาลัสซีเมียหายขาดเป็นครั้งแรกของโลก ไม่ต้องถ่ายเลือด หลังวิจัยร่วมกับทีมแพทย์จากต่างประเทศ

TOP ประเด็นร้อน