ภูเขาไฟฮาวายยังปะทุรุนแรง-ลาวาร้อนพุ่งตามรอยแยกพื้นดิน