นักกม.ยันอัดคลิปตำรวจได้ แต่ห้ามด่าหรือขัดขวางระวังเจอโทษ