สนช.ถกตัวแทน 12 จังหวัดนำร่องย้ายลิง ย้ำศึกษารอบคอบ