“โรเจอร์” แนะ ทำหมันควบคุมประชากรเป็นสิ่งแรก แก้ปัญหาลิงล้นเมือง