ไทยแพน จ่อยื่นงานวิจัยพิษพาราควอตเพิ่มชี้ควรเลิกใช้