“นาจิบ” โต้ “มหาเธร์”ปั่นกระแสหนี้รัฐ ทำตลาดหุ้นดิ่งเหว