คณะกรรมการส่งผลสอบ “ผอ.ขนมจีนคลุกน้ำปลา” พบผิดวินัยร้ายแรง