ศาลปกครองสูงสุด สั่งชดใช้รายละ 5 หมื่นบาท คดีเผาทำลายบ้าน "ปู่คออี้"