เจ้าหนี้ต้องรู้ !! แชทขอยืมเงินเท่ากับทำ “สัญญากู้ยืมเงิน”