จีนสั่งเก็บภาษีสินค้าสหรัฐฯ ตอบโต้กำแพงภาษี “ทรัมป์”