นักเรียนเมืองกาญจนบุรี แปรอักษร ส่งกำลังใจช่วย 13 ชีวิต