"พล.ต.อ.จักรทิพย์" สั่งทำกล่องแห่งความหวัง หย่อนลงโพรงถ้ำ