“ปลัด สธ.” เผย 8 หมูป่าแข็งแรงดี-พักฟื้นรพ.1สัปดาห์