เอกชนนำร่องนวัตกรรมเรือไม่จม ลดการสูญเสียจากเหตุอุบัติภัย