นายกฯ แจง “ผู้พิพากษา” ได้ที่พักใหม่ ต้องย้ายพ้นดอยสุเทพ