ศาลแจงคดี ลูกชายคนฆ่าตัวตายไม่มีประจักษ์พยานชี้ชัด