กทม. ปรับพื้นที่ “ป้อมมหากาฬ” เตรียมเปิดให้ประชาชนเข้าเย็นนี้