นายกฯ ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน สปป.ลาว