“ด่านช่องเม็ก” ย้ำ หน่วยงานที่เข้าไปช่วยผู้ประสบภัย ต้องประสานคนในพื้นที่ สปป.ลาวก่อน