พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา