ผอ.โรงพยาบาลการุญเวช แจง เจ้าหน้าที่ไม่มีเจตนา ทิ้ง “กางเกงใน” น้องหญิง