“จักรทิพย์” ให้ 2 ทางเลือก “เสี่ยอ้วน” ทางตันกับทางตาย