ตอนใต้ฝรั่งเศสน้ำท่วมฉับพลัน อพยพประชาชน 1,600 คน 

VIEW 96