สถานการณ์น้ำ “เพชรบุรี” อยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ ไม่กระทบตัวเมือง