ขสมก.ทดลองใช้รถโดยสารไฟฟ้าวิ่ง 8 เดือน ก่อนประเมินผลใช้งานจริง