เขตเมืองเพชรบุรี น้ำเริ่มซึมเข้าพื้นที่หลังเขื่อนเพชรประกาศปล่อยน้ำเพิ่ม