น้ำทะลักท่วมเมืองเพชบุรี สั่งปิดโรงเรียน 23-24 ส.ค.